Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Je kan herhalingen horen zoals vi-vi-vis, verlengingen zoals ssssoep of blokkeringen. Bij een blokkering zitten de spreekspieren vast. Dit hoor je meestal niet, maar zie je wel.
De oorzaak van stotteren is genetisch. Er is een iets andere ontwikkeling in de spreekzones van de hersenen.
Stottertherapie kan voor kleuters, kinderen, tieners en volwassenen. 
Ik volg de sociaal-cognitieve gedragstherapie voor stotteren. Voor vragen hierover, mag je gerust contact opnemen.

Kleuters

Zowel een onderzoek als de therapie kunnen al vanaf zeer jonge leeftijd. Je hoeft dus zeker niet af te wachten! Een stottertherapeut kan duidelijk onderscheiden of het gaat om normale onvloeiendheid, eigen aan de taalontwikkeling, of om echte stotters. 
Bij het onderzoek wordt er eerst een vragenlijst overlopen. Daarnaast maak ik een video-opname van het spreken van je kind. Dit gebeurt tijdens het spelen. 
Ik bespreek met jullie hoe ernstig het stotteren is en of stottertherapie starten al nodig is. Dit hangt namelijk af van een aantal factoren.
Wanneer we therapie starten, is het erg belangrijk dat je als ouder ook meevolgt én meedoet.
Je zal ook apart een oudercursus krijgen waarin je alles over stotteren leert.
Hier vind je een folder terug met meer informatie over stotteren bij kleuters.

Download
Folder stotteren bij kleuters
Hier vind je een folder met wat meer informatie over stotteren en de behandeling ervan bij kleuters.
Folder stotteren bij kleuters.pdf
Adobe Acrobat document 476.2 KB

Kinderen

In de lagere school wordt een kind zich meer bewust van stotteren. Dit zorgt ervoor dat kinderen vaak meer aan hun stotteren denken en zo dingen gaan doen om minder te hoeven stotteren. Sommige kinderen gaan daardoor bijvoorbeeld minder praten, heel korte antwoorden geven of durven niet meer voor te lezen in de klas. In de stottertherapie leren we waarom dit niet zo'n goed idee is en wat je dan beter wél kan doen.
Als ouder krijg je natuurlijk uitleg over wat we in de therapie doen. Daarnaast zal er soms ook gevraagd worden dat je meedoet en krijg je een oudercursus.

Tieners en volwassenen

Als tiener of volwassene heb je meestal al een hele tijd te maken met stotteren.
Dan ga je vaak het stotteren vermijden: je gaat bijvoorbeeld soms op zoek naar een ander woord, doet er alles aan om niet te hoeven telefoneren of je spreekt niemand aan. Sommige mensen gaan ook zinnen opnieuw beginnen, "eum" gebruiken om een stotter uit te stellen, duwen met hun hoofd of handen bijvoorbeeld...
Veel mensen hebben ook last van bepaalde negatieve gedachten over hun spreken. 
Stottertherapie kan je hierbij helpen. Bij het onderzoek kijken we hoe ernstig je stottert en welke impact stotteren heeft op je leven. Hiervoor overlopen we een vragenlijst, zal je zelf ook een vragenlijst moeten invullen en wordt er een video-opname gemaakt tijdens spreken en voorlezen.
We bespreken nadien op welke manier stottertherapie jou zou kunnen helpen.

 

Een kind dat stottert in je klas? Lees dan zeker de informatie voor leerkrachten!