Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie zijn drie types leerstoornissen. Dyslexie en dysorthografie komen meestal samen voor en worden soms als één beschouwd.

Dyslexie is kortweg moeite met lezen, dysorthografie moeite met spellen en dyscalculie met rekenen. Deze drie komen soms apart voor en soms samen.
Sommige kinderen hebben het bijvoorbeeld moeilijk om de koppeling tussen klanken en letters te maken. Ze lezen trager en blijven soms "hakken" in plaats van het woord in één stuk te lezen. Andere kinderen hebben moeite om de spellingsregels te automatiseren en blijven woorden schrijven zoals ze die horen.

Een kind met dyscalculie kan bijvoorbeeld moeite blijven hebben met het ordenen van getallen (bijvoorbeeld weten dat 53 meer is dan 25), kan de maal-en deeltafels maar niet onthouden en vergeet bijvoorbeeld hoe je alweer een getal moet aftrekken met brug.

Bij het onderzoek bekijken we wat jullie hulpvraag is en wat er kan helpen. We overlopen samen met ouders en kind een vragenlijst. Daarna worden er testen afgenomen: dit kan een lees-spellings-en/of rekentest zijn.

In de therapie gaan we oefenen aan de moeilijkheden die er zijn én soms op zoek naar hulpmiddelen.

 

Als ouder ben je altijd welkom om mee te volgen in de therapie, zo weet je ook hoe je thuis verder kan helpen én oefenen.